Ustronie'99 - czesc IV
===================================

===================================
Psyborg, 1999